kommunala uppdrag

kommunala uppdrag

 

Förtroendeuppdrag i kommunen:

Ulf Öhman: fullmäktige, kommunstyrelse, Samhällsbyggnadsnämnden

Sigrid Bergström: gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige och UTOM-nämnden

Börje Knapp: ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden