kommunala uppdrag

kommunala uppdrag

 

Förtroendeuppdrag i kommunen:

Sigrid Bergström: gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige

ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i Utbildning och omsorgsnämnden

Börje Knapp: ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

Andreas Norling: ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i valnämnden

Kicki Othen: ledamot i Utbildning- och omsorgsnämnden

Anita Selander-Knapp: ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden