Kommunalpolitiskt program 2015-2018

Kommunalpolitiskt program 2015-2018

Kommunalpolitiskt program 2015-2018.

Älvkarleby ska vara en bra kommun med god service.

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvis och jämlikhet. Vi är ett socialistiskt och

feministiskt parti på ekologisk grund. I varje kommun där vi får inflytande satsar vi för att minska

arbetslöshet och utanförskap och vi ser till att skattepengarna går till en bra välfärd för alla. Vi vill

skapa världens bästa välfärd utan privata vinster.

 

En trygg skola och förskola

I Vänsterpartiets Älvkarleby ska alla barn/elever känna sig trygga i sin förskola/skola. Barn-och

elevgrupper ska ha hög personaltäthet så att alla kan bli sedda. Vistelsetiderna i förskolan för barn,

vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, ska utökas så att barnen får tillgång till alla

gemensamma aktiviteter under pedagogisk tid. Målet för skolan är att alla elever ska bli behöriga

till gymnasieutbildning. En kvälls-, helg- och nattöppen förskola för de familjer som behöver det

måste inrättas.

Möjligheterna att få grundläggande utbildning och yrkesutbildning ska tillgodoses genom en väl

utbyggd vuxenutbildning.

 

En god äldreomsorg med makt att välja

Vi vill ha en god äldreomsorg i vår kommun. Alla äldre ska ha makt över sin vardag och kunna

välja vad de vill ha utfört av personalen i hemtjänsten och på äldreboenden. Vi vill arbeta för att

skapa någon form av trygghetsboende.

 

Ett rikt kulturliv och medborgarinflytande

Älvkarleby kommun ska ha ett rikt kulturliv med många aktiva föreningar. Det berikar våra liv och

har en positiv betydelse för folkhälsan. Vi vill arbeta för mångkultur och ökat medborgarinflytande.

Vänsterpartiet står för en generös flyktingpolitik och i Älvkarleby jobbar vi starkt för att motverka

rasism och mobbing.

 

En attraktiv kommun med bra kollektivtrafik

Älvkarleby är en liten kommun och vi behöver bli fler medborgare.Vi måste också få fler företag

att flytta hit. En aktiv marknadsföring av kommunen är därför viktig. För de människor som väljer

att bo i vår kommun och pendla till jobb behövs en bra kollektivtrafik och på sikt vill vi att

Upptåget får halvtimmestrafik.