nyheter

VALPROGRAM 2018

Vänsterpartiet i Älvkarleby vill verka för:

  • Ett socialistiskt, feministiskt och anti-rasistiskt samhälle. Detta vill vi göra bl a genom att stöda organisationer som verkar mot samma mål

  • att genomföra ett eller flera försök med 6-timmars arbetsdag på några av kommunens arbetsplatser

  • att den mat som erbjuds inom kommunala verksamheter ska vara ekologisk och i möjligaste mån närproducerad. Vi vill öka andelen ekologisk mat till det dubbla under mandatperioden, alltså till 50%. Mängden slängd mat ska minska

  • Mäns våld mot kvinnor beror på den i grunden ojämlika fördelningen av makt mellan könen i samhället. Därför vill vi att alla kommunens verksamheter arbetar förebyggande mot patriarkala strukturer och destruktiva normer. Vi vill att kvinnojouren Liljan ska få ökade anslag.

  • att vår förskola och skola har hög kvalitet både vad det gäller arbetsmiljö, resultat och att alla elever mår bra psykiskt. Vi anser att en BUPmottagning ska finnas i kommunen.

  • att Upptåget utökar halvtimmestrafiken till på sträckan Gävle-Uppsala.

  • att kommunen underlättar utbyggnaden av fibernät.

  • att avskaffa delade turer inom äldreomsorgen.

  • att kommunen bygger ut cykelvägarna

  • att klimatsmarta och prisvärda hyreslägenheter byggs i kommunen.

Skriv en kommentar