nyheter

Röd-grönt samarbete i Älvkarleby kommun

Röd-grönt samarbete i Älvkarleby kommun

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har beslutat att gemensamt
ta det politiska ansvaret för Älvkarleby kommun den kommande mandatperiod.

Älvkarleby kommuns hållbara tillväxt börjar med våra barn!
Vi ger därför skolan förutsättningar att med tidigt stöd fortsätta den positiva
utvecklingen med målet att alla ska ha möjlighet att komma in på gymnasiet.
Vi ska tillsammans med näringsliv och arbetsförmedling satsa på åtgärder
för att ge fler, främst unga, möjligheten till arbete. 

Vi ska under mandatperioden stärka stödet till kultur- och idrottsföreningar då detta 
är en viktig del av samhällets mångfald och utveckling. 

Vi kommer att förstärka med mer resurser till Individ- och familjeomsorgen för att skapa positiv utveckling i verksamheterna. 

Vi ger äldreomsorgen ökade möjligheter till bättre bemanning sett utifrån verksamhetens växande behov.

För att skapa ekonomiskt utrymme att genomföra bland annat dessa åtaganden
kan det finnas behov av att höja kommunalskatten.

Vi kommer inom kort att presentera en gemensam politisk plattform där vi mer utvecklat
beskriver de politiska inriktningar som kommer att vägleda samarbetet.

Skriv en kommentar